Foreningens historie

Brøndby Kunstforenings historie


Harald Nielsen var apoteker i en barak på Nygårds Plads og desuden en stor kunstelsker med COBRAgruppens og Heerups værker hjemme på væggene.


I 1967 blev biblioteket Kernen bygget i Brøndbyøster, og apotekeren tænkte, at der burde være en kunstforening i Brøndby. En annonce i avisen gav flere henvendelser og den 24. oktober holdt man stiftende generalforsamling.


I bestyrelsen trådte bl.a. stadsbibliotekaren Else Beck ind, og udstillinger blev til på Kernen (Brøndby kommunes hovedbibliotek i Brøndbyøster – der hvor Kvickly ligger i dag), desuden blev der udstillet kunst i apoteket.

Bestyrelsen arbejdede ihærdigt for at hverve nye medlemmer og tog kontakt til skoler, kunstforeninger i nabolaget for samarbejde og idéudveksling.


Harald Nielsen var interesseret i at få blivende kunst til Brøndby. Både Ny Carlsbergfonden og Brøndby kommunes boligselskab var villige til at betale, og inden længe blev ”Groende vækst” af Børge Jørgensen opsat på Nygårds Plads – den fik hurtigt kælenavnet ”Kyllingen”. På den anden side af banen kom en skulptur af Edgar Funch, som i daglig tale kaldes ”Kaffekanden”. Siden er der kommet flere til.


I 1973 fratrådte Harald Nielsen som formand og efterfølgeren Ahlmann Dyrhagen fortsatte med nye initiativer. Kunstforeningen fik tilladelse til at plante træer på plænen på Nygårds Plads. Det er den ”skov”, vi kan glæde os over i dag.


Både på biblioteket og på rådhuset vistes udstillinger, og male/tegnehold blev oprettet under AOF med kunstnere som lærere.


Brøndbybiennalerne, der udstiller medlemmernes egne værker påbegyndtes.


Gunnar Bjerregård afløste Ahlmann Dyrhagen i 1980, og da han døde allerede i 83 tiltrådte Agnete Sørensen, som var drivkraften i foreningen indtil 2015.


Hvert år var der udflugt til interessante kunstoplevelser i Danmark eller Sverige – og den tradition holder endnu.

 

Foredrag er også en årlig begivenhed. Peter Hesk Møller fortalte i sin tid om metoden ”cire perdue” dvs. metalstøbning, kendt fra oldtiden til fremstilling med indre hulhed. Skulpturen, ”Dansende kvinde” skabt af Peter Hesk Møller, blev erhvervet og siden brugt som vandreskulptur til et medlem i Kunstforeningen - foretaget på den årlige generalforsamling.  Ikke efter egentlig "fortjeneste" - måske mere som påskønnelse af f.eks. mere "usynlig" trofasthed.  

 

1996 var året, hvor København var Europas Kulturby. Allerede i 1992 var Agnete Sørensen og borgmester Kjeld Rasmussen enige om, at en del af aktiviteterne skulle foregå i Brøndby. Der var tid til at søge midler og lave aftaler. 14 store begivenheder løb af stablen. Efter massiv ansøgning fik vi Vestvolden og fredskrudtmagasinerne i Brøndby åbnet - og mulighed for særlige udstillinger, koncerter - og ikke mindst en dag med Anne Marie Helger i store skrud og brandtaler. Folkefest i Brøndbyhallen. Stor nordisk udstilling med musikalske indslag af Dissing med sønner, finsk tango, grønlandsk korsang m.m. Samarbejde med bosniske flygtninge, der udstillede billeder og spillede musik. I et samarbejde med flere af kommunens lærere fremstillede alle børnene hver et lille væsen af ler (størrelse angivet), og på en bestemt dag, kunne ”det lille folk” stilles op sammen foran rådhuset – det var helt vidunderligt, og det syntes børnene da også.


Derudover var formanden inviteret ud på et par skoler for at fortælle og diskutere og vise --især i de ældste klasser. DET var sjovt!

Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger holdt årsmøde i Brøndby i 1996, og bestyrelser fra hele landet nød den guidede bustur rundt i vores grønne, velholdte kommune med god kunst i gadebilledet – der blev ændret på fordomme og myter ved den lejlighed. Det var i et fornemt samarbejde med Brøndby kommune.


Arken ville vi gerne have haft  her i Brøndby, men Ishøjs borgmester, Per Madsen var klar til at satse på et museum på Vestegnen, så det blev i et samarbejde med ham, at det kunne sættes i værk.


I 2000 bliver Kilden indviet. Det har kæmpe betydning for Brøndby Kunstforening og de mange andre foreninger i byen. Nu er der et sted at mødes og udstille, at holde foredrag, lytte til musik og se teater. Tidligere måtte man finde rum på kommunens skoler, rådhuset eller Kortsens gård, hvor man frøs med anstand.


På kommunens første kulturnat, som bestyrelsen i foreningen også var med i grundlæggelsen af, sørgede vi for et forrygende sækkepibeorkester, der spillede ved Kilden og Fredskrudtmagasinet, som igen var blevet åbnet som galleri.


2017 var jubilæumsår, og det blev fejret med fuld musik. Agnete Sørensen var konferencier på et to timer langt show i Kildens fyldte teatersal, der var dekoreret med kunstværker udført af 5. klasserne fra Brøndby Strand Skole. Brøndby Musikskole underholdt, der var taler og Brøndbykoret sang. I foyeren hang billeder af Knud Odde, som kunne beses imens man nød det lette traktement, der var stillet frem.


Kommunen forærede os en pengegave, som blev et flot tilskud til et foredrag af Bente Scavenius for medlemmer og andre interesserede.

Nu har tegne/maleholdene fået egne lokaler i Horsedammen 38, hvor 30-40 medlemmer mødes på faste tidspunkter. Det er til stor inspiration og glæde for alle. Der er også et akvarelhold, der mødes på Kilden en gang om ugen.


I malelokalet har foreningen også et depot, hvor Samlingen står. Samlingen er værker, der er indkøbt i løbet af de 53 år, foreningen har eksisteret. Kommunens institutioner kan låne værker et år ad gangen - de skal bare henvende sig.


2 gange om året er foreningen arrangør af en søndagsmatiné med kunstneriske og musikalske indslag.


I løbet af året køber foreningen kunst og kunsthåndværk, der bortloddes til medlemmerne ved generalforsamlingen i april.


Mange af aktiviteterne er kun mulige fordi Brøndby kommune giver en fin økonomisk støtte, hvilket vi er meget taknemmelige for.


Mette Aabrink er nuværende formand.


Marts 2020