Om

Om Brøndby KunstforeningBrøndby Kunstforenings aktiviteter:


Udstillinger

Foreningen afholder hyppige udstillinger af dansk eller udenlandsk kunst og kunsthåndværk.

Det foregår som regel i kulturhuset ”Kilden”, Nygårds

Plads 31 i Brøndbyøster.

Hvert andet år afholdes ”Brøndbybiennalen”, hvor

foreningens medlemmer kan udstille egne værker.

Når den enkelte udstilling åbner, kan medlemmerne møde hinanden, bestyrelsen og eventuelt træffe den aktuelle kunstner.


Foredrag 

Med mellemrum afholdes foredrag om kunst, arkitektur, kunsthåndværk og beslægtede emner.


Udflugter

Et par gange årligt gennemføres udflugter, hvor man besøger særligt aktuelle og spændende kunstsamlinger, udstillinger og atelierer.


Matinéer

To gange om året er foreningen arrangør af en søndagsmatiné med kunstneriske, musikalske og kulinariske indslag.


Indkøb af kunst

Foreningen foretager i løbet af året indkøb af kunst og kunsthåndværk, der bortloddes til medlemmerne ved generalforsamlingen i april.

Desuden indkøbes værker, der indgår i foreningens kunstsamling, og som kan udlånes til kommunens institutioner.


Malehold

Brøndby kommune har stillet lokaler til rådighed i Horsedammen 38, hvor 30 interesserede medlemmer kan komme og arbejde mandag aften og torsdag formiddag. Hør om der er ledige pladser. Derudover låner vi et lokale i Kilden til akvarelmaling, som foregår tirsdag formiddag - der er ledige pladser, så kontakt foreningen, hvis du er interesseret i at male akvarel.


Oplysningsmateriale

Flere gange årligt udsendes et nyhedsbrev med indbydelser og detaljeret omtale af alle arrangementer og begivenheder, som foreningen står for.